Όμορφες θήκες για το DVD του γάμου ή της βάφτισης, όπου μπορείτε να τυπώσετε κείμενο,
φωτογραφία, ή σχέδιο, στην απόχρωση που θέλετε εσείς.

Όμορφες θήκες για USB. μπορείτε να τυπώσετε κείμενο, φωτογραφία ή σχέδιο,
στην απόχρωση που θέλετε εσείς.